Författararkiv

Sammandrag från informationsmötet den 13 september

torsdag, september 15th, 2011

Även det andra informationsmötet blev, trots hockeypremiär, som synes mycket välbesökt där representanter från Wexnet och PEAB informerade om de förestående grävningarna. Ett sammandrag från mötet hittar ni HÄR och under fliken Dokumentation hittar ni även de kanalisationskartor över område 1 och 2 som presenterades på mötet. Inom kort kommer ...

Informationsmöte om fiberutbyggnaden den 13 september kl. 18:00

onsdag, september 7th, 2011

Nu är det äntligen dags! Tillsammans med PEAB kommer Wexnet att hålla ett informationsmöte gällande tidplan, hur man kommer att gräva i området och hur själva installationen går till för er som beställt fiber. TID: 13 september 2011 kl. 18:00 PLATS: Tävelsås Bygdegård Då kan du passa på att ställa alla frågor du ...

Lite justeringar återstår

lördag, augusti 13th, 2011

Några synpunkter har kommit in på servitutunderlagen som gäller dragningen/grävningen och det har även tillkommit några servitut där dragningen/grävningen ändrats. Underlaget lämnades in tidigare i veckan till Wexnet/Peab som behöver gå igenom materialet innan allt är klart. Wexnet och Peab håller på och diskuterar i vilken ordning etapperna skall utföras och ...

Kartunderlaget klart

fredag, juli 8th, 2011

Nu har äntligen kartorna till servituten uppdaterats och tanken är att ambassadörerna under nästa vecka kommer gå runt till alla berörda och dela ut och informera om servituten. Servituten skall sedan vara påskrivna och inlämnade senast i slutet av juli och har inte det skett kommer ambassadörerna att följa upp detta ...

Närmare målet

torsdag, juni 23rd, 2011

Det tog lite längre tid än beräknat men igår fick ambassadörerna servitutsavtalen i sin hand. Efter genomgången med Wexnet framkom att de kartor som ligger till grund för servituten behöver justeras något och vi räknar med att Wexnet levererar det uppdaterade kartunderlaget under nästa vecka. Ambassadörerna kommer därefter så snart som ...

Statusrapport

fredag, maj 13th, 2011

Aktuell status angående vårt fiberprojekt: Vi har stämt av projektstatus med Wexnet och dom behöver ytterligare 2-3 veckor innan de får fram de servitutsavtal som ambassadörerna skall gå runt med till er alla fastighetsägare för påskrift. Planen är sedan att grävningen påbörjas efter semestern förutsatt att alla servitutsavtal är påskrivna. Mer information ...

FIBER!!!

tisdag, april 19th, 2011

Information om Tävelsås fiberprojekt Det blir fiber i Tävelsås!!! (för de som skrivit på Wexnet-avtalen) Nu har vi samlat in fiberavtalen för respektive område och lämnat dessa till Wexnet som har accepterat antalet påskrivna avtal för samtliga tre områden! Antal påskrivna avtal per område blev följande: Etapp 1 (Norr) 24 st Etapp 2 (”Centrum”) 36 st Etapp 3 (Syd) 24 st   Vad ...

Lägesrapport 17/4

söndag, april 17th, 2011

Hej gott folk, Vi hade hoppats kunna presentera antalet tecknade avtal idag men ni får tyvärr vänta tills på tisdag p.g.a. några förväntade avtal som ännu inte hunnit in. Alla avtal är viktiga så vi hoppas ni kan stå ut några dagar till. Det är fortfarande så att det ser mycket positivt ut för etapperna ...

Det börjar dra ihop sig…

måndag, april 11th, 2011

Hallå i stugorna! I halvtid ser det mycket positivt ut för etapp 1 och 3 medan etapp 2 har en liten bit kvar att vandra. Under veckan som kommer hoppas vi kunna övertyga de som av olika skäl fortfarande tvekar och på så sätt lyfta alla etapperna till en trygg avtalsnivå. ...

Informationsmötet den 31 mars

lördag, april 2nd, 2011

Torsdagens möte visade väldigt tydligt vilket intresse Tävelsås har för fiber. Det var väldigt roligt att se att närmare 100 personer deltog på mötet och att man kunde känna en spirande optimism bland deltagarna. Vi hoppas att alla tar med sig den hem och sprider den till de grannar som ej ...

Ni har väl inte glömt…

onsdag, mars 30th, 2011

Informationsmöte om fiber den 31/3 kl 19:00 i Tävelsås Bygdegård Välkomna!

En vecka innan informationsmötet…

torsdag, mars 24th, 2011

Informationsmötet i Bygdegården närmar sig nu med stormsteg och ni har väl inte glömt att boka in torsdagen den 31 mars kl 19:00. Då är det meningen att alla frågetecken kommer att rätas ut och förhoppningsvis skall de som fortfarande är tveksamma bestämma sig för att hoppa på tåget. Grafen ovan visar aktuell status ...

Det är nu det gäller!

måndag, mars 14th, 2011

Bilden visar status på intresset efter att våra ambassadörer varit runt och delat ut informationsmaterialet den gågna helgen. Utöver dessa ”intresserade” finns det många som är positivt inställda men inte klart uttalat att de är intresserade. Som ni förstår är det helt avgörande målet att få den gröna stapeln att ...

Dags igen för fiber/bredband i Tävelsås!

fredag, mars 11th, 2011

När fibernät för bredband var uppe till diskussion för ett par år sedan var omfattningen av nätet väldigt stor och kostsam. Nu är den betydligt mindre då Stenslanda, som en del känner till, nu har byggt fibernät i egen regi. I och med detta har ny kontakt tagits med Wexnet för ...

Nystart för fiberprojektet!

tisdag, mars 8th, 2011

Ett nytt fiberprojekt för de “centrala” delarna av Tävelsås har startats upp i samarbete med Wexnet. Projektet omfattar från Skogslund i norr och till Håkansgård i söder. Fastigheterna delas in i tre områden som är oberoende av varandra i genomförandet. Kontaktpersoner för respektive område kommer inom den närmaste veckan att dela ut ...