Dags igen för fiber/bredband i Tävelsås!

mars 11, 2011 – 8:49

När fibernät för bredband var uppe till diskussion för ett par år sedan var omfattningen av nätet väldigt stor och kostsam. Nu är den betydligt mindre då Stenslanda, som en del känner till, nu har byggt fibernät i egen regi.

I och med detta har ny kontakt tagits med Wexnet för att återigen undersöka möjligheterna med fiberutbyggnad i Tävelsås. Då sträckningen är betydligt mer koncentrerad denna gång erbjuder sig Wexnet därför att ta ett helhetsgrepp om byggnationen och erbjuder en helt nyckelfärdig lösning för:

20 000:- kr inklusive moms.

Detta under förutsättning att tillräckligt många ansluter sig!

Till detta finns också möjligheten till 2187:- i rotavdrag för de som är berättigade till det. Observera att detta är en nyckelfärdig lösning. Det vill säga även grävningen från tomtgräns in till Ert hus ingår och inkopplingen av fibern till ett bredbandsuttag/kommunikationsfördelare!!!

Fibernätet delas upp i tre områden och varje område är oberoende av de andra. Det vill säga att om ett område får ihop tillräckligt många intresserade blir det genomfört oavsett om övriga områden ej får ihop tillräckligt med intresserade. Klicka på kartan här bredvid för att se det område som är aktuellt i detta projektet (grönmarkerat). Mer detaljerade kartor över resp. område hittar ni under fliken Dokumentation.

Nu har Tävelsås chansen att få en framtidssäker infrastruktur i och med detta projekt! Blir det inget projekt denna gång har initiativtagarna svårt att se att det blir någon mer chans under överskådlig tid!

Inom varje område finns ett antal kontaktpersoner/ambassadörer som kommer att samla in avtal, servitutavtal/ledningsrätt åt Wexnet när så blir dags. Det kommer finnas möjlighet att fylla i avtal redan på informationsmötet om man så vill. Har ni frågor så kontakta någon av kontaktpersonerna/ambassadörerna som ni hittar under fliken Kontaktpersoner.

INFORMATIONSMÖTE!

Ni är mycket välkomna till det informationsmöte som kommer att hållas i Tävelsås Bygdegård torsdagen den 31 mars kl 19.00 där kontaktpersoner för Tävelsås och Wexnet kommer att informera och svara på frågor.

Kommentarer avstängda.