Färden fortsätter söderut

november 10, 2011 – 11:27

Denna disiga torsdagsmorgon siktades våra trogna grävare på södra sidan av Planetvägen och om det milda vädret håller i sig räknar grabbarna med att under denna och nästa vecka ha fixat hela område 2. Sedan fortsätter av bara farten nedgrävningen av stamnät och fastighetsnät i område 3 och då bör vi nästan ligga bättre till än planerat.
Inom några veckor bör område 1 kunna räkna med att nästa fas inleds, d.v.s. anslutning in i fastigheten och arbetet med att blåsa in fiber i rören.

Kommentarer avstängda.