Lite justeringar återstår

augusti 13, 2011 – 22:21

Några synpunkter har kommit in på servitutunderlagen som gäller dragningen/grävningen och det har även tillkommit några servitut där dragningen/grävningen ändrats. Underlaget lämnades in tidigare i veckan till Wexnet/Peab som behöver gå igenom materialet innan allt är klart.

Wexnet och Peab håller på och diskuterar i vilken ordning etapperna skall utföras och vi väntar nu på en tidplan och ett datum för ett informationsmöte i Tävelsås bygdegård. Det finns en önskan från Peab att komma igång så fort som möjligt så det kan gå snabbt när väl servituten fallit på plats.

Kommentarer avstängda.