Närmare målet

juni 23, 2011 – 7:14

Det tog lite längre tid än beräknat men igår fick ambassadörerna servitutsavtalen i sin hand. Efter genomgången med Wexnet framkom att de kartor som ligger till grund för servituten behöver justeras något och vi räknar med att Wexnet levererar det uppdaterade kartunderlaget under nästa vecka.

Ambassadörerna kommer därefter så snart som möjligt gå runt till berörda fastigheter för påskrift av avtalen. Ambitionen är att detta ska kunna påbörjas redan under nästa vecka. Tidsplanen är enligt Wexnet fortfarande att grävning skall påbörjas efter semestern, förutsatt då att avtalen skrivits på.

Det ser med andra ord riktigt bra ut.

Kommentarer avstängda.