Sammandrag från informationsmötet den 13 september

september 15, 2011 – 8:48

Även det andra informationsmötet blev, trots hockeypremiär, som synes mycket välbesökt där representanter från Wexnet och PEAB informerade om de förestående grävningarna. Ett sammandrag från mötet hittar ni HÄR och under fliken Dokumentation hittar ni även de kanalisationskartor över område 1 och 2 som presenterades på mötet. Inom kort kommer även kartan för område 3 att uppdateras.

Informationsmöte om fiberutbyggnaden den 13 september kl. 18:00

september 7, 2011 – 23:03

Nu är det äntligen dags! Tillsammans med PEAB kommer Wexnet att hålla ett informationsmöte gällande tidplan, hur man kommer att gräva i området och hur själva installationen går till för er som beställt fiber.

TID: 13 september 2011 kl. 18:00

PLATS: Tävelsås Bygdegård

Då kan du passa på att ställa alla frågor du har till representanterna på plats.

Välkommen!

Lite justeringar återstår

augusti 13, 2011 – 22:21

Några synpunkter har kommit in på servitutunderlagen som gäller dragningen/grävningen och det har även tillkommit några servitut där dragningen/grävningen ändrats. Underlaget lämnades in tidigare i veckan till Wexnet/Peab som behöver gå igenom materialet innan allt är klart.

Wexnet och Peab håller på och diskuterar i vilken ordning etapperna skall utföras och vi väntar nu på en tidplan och ett datum för ett informationsmöte i Tävelsås bygdegård. Det finns en önskan från Peab att komma igång så fort som möjligt så det kan gå snabbt när väl servituten fallit på plats.

Kartunderlaget klart

juli 8, 2011 – 23:55

Nu har äntligen kartorna till servituten uppdaterats och tanken är att ambassadörerna under nästa vecka kommer gå runt till alla berörda och dela ut och informera om servituten.

Servituten skall sedan vara påskrivna och inlämnade senast i slutet av juli och har inte det skett kommer ambassadörerna att följa upp detta på samma sätt som tidigare.

Ännu ett steg närmare målet gott folk!

Närmare målet

juni 23, 2011 – 7:14

Det tog lite längre tid än beräknat men igår fick ambassadörerna servitutsavtalen i sin hand. Efter genomgången med Wexnet framkom att de kartor som ligger till grund för servituten behöver justeras något och vi räknar med att Wexnet levererar det uppdaterade kartunderlaget under nästa vecka.

Ambassadörerna kommer därefter så snart som möjligt gå runt till berörda fastigheter för påskrift av avtalen. Ambitionen är att detta ska kunna påbörjas redan under nästa vecka. Tidsplanen är enligt Wexnet fortfarande att grävning skall påbörjas efter semestern, förutsatt då att avtalen skrivits på.

Det ser med andra ord riktigt bra ut.

Statusrapport

maj 13, 2011 – 14:48

Aktuell status angående vårt fiberprojekt:

Vi har stämt av projektstatus med Wexnet och dom behöver ytterligare 2-3 veckor innan de får fram de servitutsavtal som ambassadörerna skall gå runt med till er alla fastighetsägare för påskrift. Planen är sedan att grävningen påbörjas efter semestern förutsatt att alla servitutsavtal är påskrivna.

Mer information kommer löpande så besök gärna fiber.tavelsas.se regelbundet för att hålla er uppdaterade.

FIBER!!!

april 19, 2011 – 15:32

Information om Tävelsås fiberprojekt

Det blir fiber i Tävelsås!!!

(för de som skrivit på Wexnet-avtalen)

Nu har vi samlat in fiberavtalen för respektive område och lämnat dessa till Wexnet som har accepterat antalet påskrivna avtal för samtliga tre områden!

Antal påskrivna avtal per område blev följande:

Etapp 1 (Norr) 24 st
Etapp 2 (”Centrum”) 36 st
Etapp 3 (Syd) 24 st

 

Vad som händer härnäst är att Wexnet nu inventerar Tävelsås för lämplig ledningsdragning/grävning och utfärdar servitut för berörda fastighetsägare. När dessa väl finns framme kommer vi ”Ambassadörer” gå runt till alla fastighetsägare för påskrift av servitutavtalen. Så fort dom är klara och påskrivna kan Wexnet börja gräva…

Mer information kommer löpande och besök gärna

fiber.tavelsas.se

……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………
Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3
Hans Olofsson 0470-68236 Markus Hellberg 0470-24666 Fredrik Wolff 0470-68323
Håkan Ström 0470-68062 Fredrik Björkman 0470-68035 Joakim Hemström 0470-62848
Birger Ask 0470-68248 Jan Magnusson 0736-843398 Andreas Edh 0470-749929
Torbjörn Ryden 0470-68103

 

Lägesrapport 17/4

april 17, 2011 – 22:37

Hej gott folk,

Vi hade hoppats kunna presentera antalet tecknade avtal idag men ni får tyvärr vänta tills på tisdag p.g.a. några förväntade avtal som ännu inte hunnit in. Alla avtal är viktiga så vi hoppas ni kan stå ut några dagar till.

Det är fortfarande så att det ser mycket positivt ut för etapperna 1 och 3 medan etapp 2 ännu inte riktigt nått upp till den nivå som krävs. Vi hoppas att även det kommer att lösa sig så vi alla kommer att kunna dra nytta av framtidens kommunikationsteknik.

Titta in på tisdag, då bör vi kunna ge bättre besked.

Det börjar dra ihop sig…

april 11, 2011 – 9:31

Hallå i stugorna!

I halvtid ser det mycket positivt ut för etapp 1 och 3 medan etapp 2 har en liten bit kvar att vandra. Under veckan som kommer hoppas vi kunna övertyga de som av olika skäl fortfarande tvekar och på så sätt lyfta alla etapperna till en trygg avtalsnivå. Vi vill ju att hela Tävelsås ska kunna glädjas åt en snabb och framtidssäker kommunikation när vi nu har den unika möjligheten.

Våra ambassadörer kommer i veckan besöka de som ännu inte lämnat in sina avtal och på söndag kommer det att publiceras en redogörelse över tecknade avtal här på hemsidan. Låt oss glädjas över det positiva läget för etapp 1 och 3 och hoppas att vi på söndag den 17:e kan meddela att samtliga etapper är i hamn.

Vill ni friska upp minnet så hittar ni presentationerna från informationsmötet under fliken Dokumentation.

Informationsmötet den 31 mars

april 2, 2011 – 11:08

Torsdagens möte visade väldigt tydligt vilket intresse Tävelsås har för fiber.

Det var väldigt roligt att se att närmare 100 personer deltog på mötet och att man kunde känna en spirande optimism bland deltagarna. Vi hoppas att alla tar med sig den hem och sprider den till de grannar som ej hade möjlighet att deltaga.

Vi ambassadörer för Tävelsås kommer inom de närmaste två veckorna att gå runt och besöka de som inte har lämnat in sina avtal för att säkerställa att man fått all den information som man behöver.

Det är nu det gäller…!

Informationsmaterialet som visades på mötet finns att ladda ner under fliken Dokumentation och under fliken Bildgalleri hittar ni också lite ”mingelbilder” från vår trevliga och informativa  sammankomst i Bygdegården.

Grafen till vänster visar intressestatus för fiberanslutning den 1 april och så småningom skall vi också redovisa tecknade avtal. Klicka på bilden så får ni en läsbar version.

Mvh
Fredrik Wolff och Ambassadörerna

Ni har väl inte glömt…

mars 30, 2011 – 7:12

Informationsmöte om fiber

den 31/3 kl 19:00 i Tävelsås Bygdegård

Välkomna!

En vecka innan informationsmötet…

mars 24, 2011 – 10:52

Informationsmötet i Bygdegården närmar sig nu med stormsteg och ni har väl inte glömt att boka in torsdagen den 31 mars kl 19:00. Då är det meningen att alla frågetecken kommer att rätas ut och förhoppningsvis skall de som fortfarande är tveksamma bestämma sig för att hoppa på tåget. Grafen ovan visar aktuell status den 24/3 och som ni ser saknas det fortfarande intresserade fastigheter för att vi ska uppnå det kritiska antalet som krävs för att projektet ska bli verklighet. Skillnaden från den förra rapporteringen berör bara område 2 som kommit ännu lite närmare målet.

Det är nu det gäller!

mars 14, 2011 – 11:11

Bilden visar status på intresset efter att våra ambassadörer varit runt och delat ut informationsmaterialet den gågna helgen. Utöver dessa ”intresserade” finns det många som är positivt inställda men inte klart uttalat att de är intresserade. Som ni förstår är det helt avgörande målet att få den gröna stapeln att nå upp till den röda.

När ”Färdiga avtal” börjar droppa in kommer statistiken att uppdateras med också den informationen så titta in regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Dags igen för fiber/bredband i Tävelsås!

mars 11, 2011 – 8:49

När fibernät för bredband var uppe till diskussion för ett par år sedan var omfattningen av nätet väldigt stor och kostsam. Nu är den betydligt mindre då Stenslanda, som en del känner till, nu har byggt fibernät i egen regi.

I och med detta har ny kontakt tagits med Wexnet för att återigen undersöka möjligheterna med fiberutbyggnad i Tävelsås. Då sträckningen är betydligt mer koncentrerad denna gång erbjuder sig Wexnet därför att ta ett helhetsgrepp om byggnationen och erbjuder en helt nyckelfärdig lösning för:

20 000:- kr inklusive moms.

Detta under förutsättning att tillräckligt många ansluter sig!

Till detta finns också möjligheten till 2187:- i rotavdrag för de som är berättigade till det. Observera att detta är en nyckelfärdig lösning. Det vill säga även grävningen från tomtgräns in till Ert hus ingår och inkopplingen av fibern till ett bredbandsuttag/kommunikationsfördelare!!!

Fibernätet delas upp i tre områden och varje område är oberoende av de andra. Det vill säga att om ett område får ihop tillräckligt många intresserade blir det genomfört oavsett om övriga områden ej får ihop tillräckligt med intresserade. Klicka på kartan här bredvid för att se det område som är aktuellt i detta projektet (grönmarkerat). Mer detaljerade kartor över resp. område hittar ni under fliken Dokumentation.

Nu har Tävelsås chansen att få en framtidssäker infrastruktur i och med detta projekt! Blir det inget projekt denna gång har initiativtagarna svårt att se att det blir någon mer chans under överskådlig tid!

Inom varje område finns ett antal kontaktpersoner/ambassadörer som kommer att samla in avtal, servitutavtal/ledningsrätt åt Wexnet när så blir dags. Det kommer finnas möjlighet att fylla i avtal redan på informationsmötet om man så vill. Har ni frågor så kontakta någon av kontaktpersonerna/ambassadörerna som ni hittar under fliken Kontaktpersoner.

INFORMATIONSMÖTE!

Ni är mycket välkomna till det informationsmöte som kommer att hållas i Tävelsås Bygdegård torsdagen den 31 mars kl 19.00 där kontaktpersoner för Tävelsås och Wexnet kommer att informera och svara på frågor.

Nystart för fiberprojektet!

mars 8, 2011 – 22:36

Ett nytt fiberprojekt för de “centrala” delarna av Tävelsås har startats upp i samarbete med Wexnet. Projektet omfattar från Skogslund i norr och till Håkansgård i söder. Fastigheterna delas in i tre områden som är oberoende av varandra i genomförandet. Kontaktpersoner för respektive område kommer inom den närmaste veckan att dela ut information till de berörda fastighetsägarna.

Kontaktperson är Fredrik Wolff, telefon: 0470-68323, e-post: fredrik.wolff@bahnhof.se

Mer information kommer inom kort att publiceras på denna sidan. Stay tuned!

Informationsmöte i Bygdegården den 31 mars kl 19.00 där kontaktpersonerna och Wexnet kommer att närvara och informera.

Fiberprojektet tar paus

maj 8, 2009 – 10:48

För att sammanfatta situationen efter stormötet den 23/4 i Tävelsås Bygdegård, där ett 40-tal intresserade slöt upp, träffades projektgruppen den 7/5. Det beslutades enhälligt att fiberprojektet i sin nuvarande omfattning inte är möjligt att genomföra och projektet kommer därför att vila i avvaktan på att förutsättningarna ändras.

Som tidigare redovisats består kärnområdet av 163 fastigheter och vi behöver få med oss drygt 130 av dessa för att kostnaderna ska hamna på en acceptabel nivå. Vi har i dagsläget tyvärr endast 29 fastigheter som är intresserade att teckna avtal och gå vidare med installation av fiber i sina fastigheter. Det saknas alltså 100-talet fastigheter och som ni alla förstår kan inte den situationen avhjälpas med fler möte eller övertalningsförsök. Kanske är vi för tidigt ute med ett projekt av denna storlek, tiden får utvisa om det är så.

Vi som redan är frälsta tycker naturligtvis detta är mycket tråkigt men måste samtidigt respektera de som har andra prioriteringar och inte anser detta vara intressant. Vi stänger dock inte ner projektet utan när vi bedömer att det finns förutsättningar för ett genomförande kommer trupperna att samlas igen och fortsätta där vi slutade. Med ändrade förutsättningar menar vi tillräckligt antal intresserade eller möjligtvis ett annat upplägg.

Hemsidan kommer att finnas kvar och vi uppmanar alla redan intresserade att fortsätta förklara för grannar och närboende de fantastiska fördelarna med en riktigt snabb och framtidssäker kommunikationslösning in i våra fastigheter. Nya intresserade kan anmäla sig via info@fiber.tavelsas.se eller använda kontaktformuläret. Vem vet, kanske är det fullt fart under galoscherna nästa år.

Nu hoppas vi alla på en fin sommar – ha det så gott ute i stugorna!