Sammandrag från informationsmötet den 13 september

september 15, 2011 – 8:48

Även det andra informationsmötet blev, trots hockeypremiär, som synes mycket välbesökt där representanter från Wexnet och PEAB informerade om de förestående grävningarna. Ett sammandrag från mötet hittar ni HÄR och under fliken Dokumentation hittar ni även de kanalisationskartor över område 1 och 2 som presenterades på mötet. Inom kort kommer även kartan för område 3 att uppdateras.

Kommentarer avstängda.